La Ciutadania

L'Hèlix que inicia el canvi

nosaltres

V-TOOLS és un projecte d’Innovació Social Digital que vetlla per l’autonomia, la inclusió i el desenvolupament de les persones en l’àmbit social i laboral. Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la comunitat, utilitzem tecnologies digitals i adoptem pràctiques econòmiques sostenibles. Formem part de FCP Associats SCCL, una cooperativa de treball associat compromesa amb la sostenibilitat i el cooperativisme.
Treballem mà a mà amb la comunitat per a identificar i abordar desafiaments socials i econòmics, fomentant la participació activa de totes les persones en el procés de presa de decisions.
Busquem generar un impacte positiu en el teixit social i l’economia local, treballant en col·laboració amb altres cooperatives i organitzacions per a aconseguir un futur millor.
La nostra missió és promoure la igualtat i la inclusió digital, millorant la qualitat de vida de les persones. La nostra visió és construir un futur més just i equitatiu a través de l’ús de tecnologies digitals sostenibles i pràctiques econòmiques circulars, i estem compromeses a fer-ho realitat.
Formem part d’un moviment global d’Innovació Social Digital, i estem orgulloses de poder contribuir a un futur més sostenible i col·laboratiu. A l’hora de dissenyar els projectes ens basem en la estratègia de la Quàdruple Hèlix per fomentar la innovació, la sostenibilitat i el benestar social. Aquesta estratègia implica la col·laboració estreta entre la Ciutadania, l’Empresa, l’Administració Pública i els Centres de coneixement per generar sinergies que afavoreixin el desenvolupament econòmic i social, promoguin la inclusió social i fomentin la sostenibilitat. La participació activa de la ciutadania la considerem fonamental per aportar una perspectiva diversa i ajudar a definir solucions innovadores i efectives als problemes que afecten la comunitat.

"La tecnologia és una de les majors forces de canvi en el nostre món i invertir en ella pot tenir un impacte positiu en l'economia i la societat"

Sheryl Sandberg

Per què és important l'Alfabetització Digital Comunitària?

L’alfabetització digital és capital per a la societat moderna, ja que les TIC (Tecnologies de la informació i comunicació) s’estan convertint en un aspecte cada vegada més fonamental de les nostres vides quotidianes. Formar als membres de la comunitat és crucial per a assegurar la igualtat d’oportunitats i la inclusió digital, millorar l’ocupabilitat i l’educació, fomentar l’accés a informació i serveis, i estimular la innovació i el creixement econòmic.

Per què és important l'Alfabetització Digital Comunitària?

L’alfabetització digital és capital per a la societat moderna, ja que les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) s’estan convertint en un aspecte cada vegada més fonamental de les nostres vides quotidianes. Formar als membres de la comunitat és crucial per a assegurar la igualtat d’oportunitats i la inclusió digital, millorar l’ocupabilitat i l’educació, fomentar l’accés a informació i serveis, i estimular la innovació i el creixement econòmic.

L'alfabetització digital comunitària permet a totes les persones, incloent-hi aquelles que poden estar desfavorides, d'adquirir les competències i els coneixements necessaris per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera efectiva, per participar plenament en la societat digital i aprofitar les seves oportunitats. 

Les habilitats digitals són imprescindibles en molts sectors laborals actuals, i l'alfabetització digital ajuda a les persones a adquirir les competències i els coneixements necessaris per a sobresortir en el mercat laboral i millorar la seva ocupabilitat. A més a més, l'alfabetització digital també pot ajudar les persones a millorar el seu acompliment laboral en les tasques quotidianes, com ara la gestió de correu electrònic, la realització de presentacions i la col·laboració en projectes en línia. 

L'alfabetització digital comunitària ofereix als estudiants la possibilitat d'accedir a una gran quantitat de recursos en línia que complementen i enriqueixen el seu aprenentatge, com ara llibres electrònics, articles acadèmics, vídeos educatius i cursos en línia. Això ajuda a les estudiants a ampliar el seu coneixement i a adquirir noves habilitats i competències. A més a més, l'alfabetització digital també millora la capacitat dels estudiants per a participar en l'aprenentatge a distància.

L'alfabetització digital comunitària permet a les persones accedir a una àmplia gamma d'informació i serveis en línia, que abasta des de la banca i els serveis financers fins a la salut i l'educació.  També poden accedir a informació mèdica en línia, buscar consells de salut i connectar-se amb professionals de la salut. 

L'alfabetització digital comunitària és una eina clau per a permetre a les persones participar activament en l'economia digital. A través de les habilitats digitals, les persones poden explorar noves oportunitats de negoci i crear empreses en línia, així com col·laborar amb altres persones per a crear noves idees i innovacions. Això pot contribuir al creixement econòmic a través de la creació de nous negocis i ocupacions en sectors emergents de l'economia digital.

Projectes Digitals Comunitaris

Empoderament Digital
per a la Comunitat

Inserció Sociolaboral
per a joves

Punt d'Atenció
Comunitària

Realitat Virtual
com Eina Educativa

Producció Audiovisual Comunitària

"El veritable progrés és el que posa la tecnologia a l'abast de tothom"

Henry Ford

Formació Digital

Empoderament Digital per a la Comunitat

El projecte de Formació Digital busca empoderar a la comunitat amb habilitats digitals i alfabetització digital, amb un fort impacte social. En una era on la tecnologia juga un paper fonamental en l‘èxit personal i professional, és vital que totes les persones tinguin accés a l’educació i els recursos necessaris per adquirir habilitats digitals i superar la barrera de la bretxa digital.

Ens esforcem per brindar una oportunitat única i innovadora per presentar l‘ús de les TIC, posant a l’abast de tots els membres de la comunitat Formacions d’Alfabetització Digital i Píndoles Formatives sobre l’ús de mòbil, considerant les necessitats individuals i fomentant la seva participació activa en el procés educatiu. Amb aquest projecte, busquem assegurar-nos que totes les persones tinguin les eines necessàries per tenir èxit en el món digital.

Llegir més

La inversió en formacions digitals inclusives i accessibles per a tots els col·lectius de la comunitat no només millorarà la competitivitat i el benestar de la població, sinó que també ajudarà a enfortir l’economia local, impulsar el creixement sostenible i millorar la qualitat de vida de la població. Així, promovem l’equitat i la inclusió en el món digital, trencant les barreres d’accés i creant un futur més prometedor per a tothom.

Objectius del Projecte Formació Digital

 • Tancar la bretxa digital: La formació digital ajudarà a tancar la bretxa digital existent i assegurarà que tota la ciutadania tinguin accés a les oportunitats i recursos digitals.
 • Millorar la competitivitat laboral: Les habilitats digitals són cada vegada més importants en el mercat laboral, i la formació digital ajudarà a millorar la competitivitat de la ciutadania.
 • Oferir major accés a informació i serveis en línia: La formació digital ajudarà a la ciutadania a navegar amb confiança en Internet, la qual cosa els permetrà accedir a informació i serveis en línia de manera més eficient.
 • Millorar la qualitat de vida: Les habilitats digitals permeten a l ciutadania participar activament en la societat i aprofitar les oportunitats que ofereix la tecnologia.
 • Enfortir l’economia local: La formació digital ajudarà a impulsar el creixement econòmic local i a millorar la competitivitat de les empreses.
 • Fomentar la inclusió i la igualtat d’oportunitats: La formació digital ha de ser accessible i inclusiva per a tots els col·lectius de la comunitat, incloent-hi persones amb discapacitat i persones majors.
 • Millorar de la seguretat en línia: La formació digital inclou l’educació sobre la seguretat en línia, la qual cosa ajudarà a la ciutadania a protegir-se dels perills en línia.

Per a més informació, contacta amb nosaltres, ús acompanyarem encantades.

“Hem de hackear els estereotips”

Cristina Aranda Gutierrez

Inserjoves

Inserció Sociolaboral

És crucial abordar la necessitat de reactivar la participació de les joves invisibles, que es troben en situació de risc d’exclusió social, per reintegrar-les com a ciutadanes actives a la societat i promoure la seva inclusió en els àmbits laboral i educatiu. En molts casos, les joves perden la motivació per participar en la societat i això pot portar a la pèrdua d’oportunitats, afavorint situacions de vulnerabilitat i exclusió.

El nostre programa formatiu està dissenyat específicament per a joves i els proporcionem suport individualitzat per millorar les seves habilitats i competències digitals, ampliar les seves oportunitats en l’àmbit laboral i educatiu, i fomentar la seva reintegració a la societat com a ciutadanes actives i participatives en el seu territori.

Al mateix temps, volem posar un fort èmfasi en fomentar la participació de les noies en el sector TIC, assegurant una igualtat d’oportunitats i tracte, i creant espais inclusius i respectuosos amb la diversitat de gènere.

Llegir més

La nostra finalitat és oferir l’oportunitat de convertir-se en referents territorials en l’àmbit digital, inspirant altres joves a seguir el mateix camí cap a la reinserció comunitària. Volem que, puguin ser exemples reals d’èxit en el desenvolupament de les seves habilitats i competències digitals, i que puguin fer sentir la seva veu i participar activament en la societat.

Per això, destaquem la importància del retorn i servei a la comunitat. Les joves seleccionades són les encarregades de dinamitzar el Punt TIC i oferir formacions d’alfabetització digital, amb suport educatiu i utilitzant els aprenentatges adquirits durant el procés educatiu. D’aquesta manera, no només oferim a les joves la possibilitat de millorar les seves vides, sinó que també els donem les eines per ajudar als altres a fer el mateix.

Objectius del Projecte Inserjoves

 • Millorar habilitats digitals: capacitant a les joves en l’ús d’eines tecnològiques per a millorar les seves habilitats de comunicació, col·laboració i productivitat.
 • Augmentar l’ocupabilitat: preparant a les joves per a un mercat laboral que requereix cada vegada majors habilitats digitals.
 • Fomentar l’educació: ajudant a les joves a tenir accés a recursos en línia i programes educatius per a millorar la seva formació i augmentar les seves oportunitats d’aprenentatge.
 • Reduir la bretxa digital: garantint que les joves en risc d’exclusió social tinguin accés a les mateixes eines tecnològiques i oportunitats que a altres joves.
 • Fomentar la inclusió: promovent la igualtat d’oportunitats per a totes les joves, independentment del seu origen o situació social.
 • Serveis d’ajuda per a la comunitat: En aprendre sobre tràmits en línia, les joves poden transmetre l’après a la comunitat i oferir serveis d’ajuda en aquest àmbit, contribuint a millorar la qualitat de vida de la comunitat.
 • Millora de l’eficiència i accessibilitat dels serveis públics: La formació en tràmits en línia pot millorar l’eficiència i accessibilitat dels serveis públics, la qual cosa pot ser especialment valuós per a personis amb discapacitat o amb accés limitat a serveis en persona.

Per a més informació, contacta amb nosaltres, ús acompanyarem encantades.

“La tecnologia és una eina poderosa per a aconseguir un impacte positiu en el món”

 Marlyin Hewlett

Punt TIC

Punt d'Atenció Comunitària

Posem a l’abast de tota la comunitat un espai de referència inclusiu i acollidor on tothom és benvingut per a aprendre i créixer en l’àmbit digital, i on treballem per a assegurar la inclusió digital i la igualtat d’oportunitats per a tothom. Amb la finalitat de trencar la bretxa digital existent i assegurar la inclusió digital, oferim a les membres de la comunitat l’assessorament i suport necessaris per a millorar les seves habilitats i competències digitals.

Promovem la participació activa de la comunitat, oferint formacions en l’àmbit, i adaptant-los a les necessitats i interessos individuals. Defenen que l’accés a la tecnologia i l’educació digital és un dret fonamental i, per tant, ens esforcem perquè tothom tingui accés als recursos i les eines necessàries per a aconseguir-ho.

Llegir més

Treballem per reduir l’estigma associat amb la falta d’habilitats digitals i la bretxa digital. Demostrem que la tecnologia és una eina poderosa que pot ser utilitzada per a millorar la vida de les persones i que tothom té la capacitat d’adquirir les habilitats digitals necessàries per a prosperar en la societat actual.

Objectius del Projecte Punt TIC

 • Potenciar l’alfabetització digital: Un Punt TIC pot ajudar a millorar l’alfabetització digital de la comunitat, especialment entre aquelles que d’una altra manera no tindrien accés a aquests recursos.
 • Inclusió digital: Els punts TIC poden ajudar a reduir la bretxa digital i assegurar que totes les membres de la comunitat tinguin accés a la tecnologia i la informació.
 • Facilitar tràmits i gestions online: Amb l’ajuda d’un acompanyament en gestions en línia, la comunitat pot tenir accés a serveis i recursos en línia de manera més eficient i senzilla.
 • Fomentar la inserció sociolaboral: En capacitar a les joves en situació de vulnerabilitat en tràmits en línia, se’ls brinda una oportunitat per a millorar les seves habilitats i augmentar les seves possibilitats d’inserció sociolaboral.
 • Millorar  la qualitat de vida de la comunitat: En oferir un servei gratuït i accessible per a la gestió de tràmits en línia, la comunitat pot estalviar temps i esforç, la qual cosa al seu torn millora la seva qualitat de vida.

Per a més informació, contacta amb nosaltres, ús acompanyarem encantades.

“Les TIC poden tenir un important paper en la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge”

Bill Gates

Virtual Experiencies

Realitat Virtual com Eina Educativa

V-Tools Virtual Experiencies és un projecte transversal que es nodreix de les noves tecnologies per treballar les problemàtiques habituals actualment al grup classe i a la nostra societat. Utilitzem la Realitat Virtual com a eina educativa, posant a l’abast de la comunitat tallers per sensibilitzar i generar empatia en situacions de bullying, violència de gènere i atenció a la diversitat.

La Realitat Virtual és el més proper al que experimentaràs a la vida real. Sabem que és més fàcil ancorar la memòria quan augmentem els inputs emocionals i usem canals multisensorials.

Llegir més

Com més desenvolupem la nostra intel·ligència emocional, més fàcilment podem canviar els nostres prejudicis i hàbits i, per tant, els nostres comportaments. Sentir-nos en el lloc de la persona assetjada ajuda a augmentar la nostra empatia cap a ella i, per tant, és més fàcil reflexionar sobre canvi de pensament i conducta.

Objectius del Projecte V-TOOLS Experiencies

 • Anàlisi: Educar en responsabilitat analitzant els seus hàbits individuals i en grup, detectant també possibles perills i conseqüències.
 • Conscienciació: Sensibilitzar aconseguint que empatitzin amb les conseqüències d’unes certes accions i com poden afectar a una mateixa i a terceres persones; fent-les sentir així en cadascun dels rols.
 • Sensibilització: Adquirir un compromís individual i de grup de tractar a les seves companyes com a iguals, una vegada realitzat l’autoanàlisi i la sensibilització.

Per a més informació, contacta amb nosaltres, ús acompanyarem encantades.

La democratització de la tecnologia de cinema i vídeo és una oportunitat per a amplificar veus marginalitzades i brindar a més persones la capacitat de contar les seves pròpies històries”

 Laura Poitras

V-Tools Productions

Producció Audiovisual Comunitària

V-Tools Productions té com a meta impactar positivament en la societat, democratitzant l’àmbit del cinema digital i la cultura. La nostra finalitat és desenvolupar projectes audiovisuals realitzats per i per a joves, que aportin una visió autèntica sobre temes importants i complexos de la vida, brindant a aquests joves una plataforma alternativa per expressar-se i ser escoltats.

Llegir més

En col·laboració amb altres productores socials, busquem amplificar l’impacte i fomentar la cultura en el territori, promovent valors com la inclusió, la diversitat i la solidaritat. A través de la implicació de la joventut en la producció de contingut audiovisual, potenciem el talent dels joves promovent la seva participació activa en la societat, fomentant una cultura més participativa i democràtica en l’àmbit del cinema digital.

Per a més informació, contacta amb nosaltres, ús acompanyarem encantades.

Serveis Digitals a Entitats

Tallers Digitals

Oferim  tallers digitals adaptats a les necessitats específiques de cada entitat i col·lectiu, oferint formacions personalitzades.

Producció Audiovisual

Oferim suport en la Producció Audiovisual en cinema en 2D i creació de vídeos en Realitat Virtual en format VR 360 i VR 180 3D.

Xarxes Socials

Oferim serveis a entitats socials per generar i crear contingut nou i actualitzat, amb la finalitat de mantenir les xarxes socials sempre actives i actualitzades.

Disseny Web

Realitzem el disseny i manteniment de pàgina web d’entitats socials utilitzant el popular sistema d’administració de contingut WordPress. 

El nostre compromís amb els ODS!

CONTACTE

Carrer de la Font Honrada, 26, 08004, Barcelona

+34 699 367 907

Vols treballar amb nosaltres?

Envia'ns el teu Curriculum a [email protected]

caCA